FIRMA

Sektor energii odnawialnej charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Coraz to nowsze technologie są wprowadzane na rynek. Wymaga to ciągłego adoptowania wiedzy oraz standaryzacji procedur. Dzięki temu uczestnictwo w projektach farm wiatrowych jest wyzwaniem a zarazem przyjemnością.

UNIWERYSTET

Prawidłowy rozwój sektora energetyki wiatrowej wymaga ciągłej współpracy środowiska akademickiego z branżą energetyki wiatrowej. Stymuluje to pogłębanie widzey na drodze ciągłych badań oraz wdrażanie jej przy tworzeniu nowych technologii.

PRYWATNIE

Poza projektami wiatrowymi również rozwój zainteresowań daje satysfakcję. Fotografia panoramiczna gór łączy w sobie pasję uchwycenia piękna natury oraz zamiłowania wspinaczką. Połączenie zianteresowań splata się w całość oraz towrzy możliwość ekpresji piękna dzikiej przyrody.

blog: www.kartkazpodrozy.pl

Strona domowa Łukasza Kocewiaka